پرسشنامه افسردگی

تعداد بازدید:۶۳۷

افسردگی و تشخیص به کمک پرسشنامه:

وقتی احساس های بی حوصلگی، گناه، بی ارزش بودن، درماندگی و ضعف، بی تفاوتی می کنید، یعنی این امکان وجود دارد که افسرده باشید. همچنین ممکن است فرد افسرده دارای نشانه های زیر باشد:

از دست دادن علاقه، اضطراب، مشکلات مربوط به خواب، از دست دادن اشتها، فقدان انرژی و افکار مربوط به خودکشی، گریه کردن و سستی در عمل و گفتار، گوشه گیری افراطی

برای سنجش میزان شدت افسردگی، پرسشنامه زیر می تواند به شما کمک کند:

 این پرسش نامه شامل 21 گروه سوال است. خواهشمند است جمله های هر گروه را به دقت مطالعه کنید و فقط جمله ای را علامت بزنید که بیش از چند جمله دیگر حالت و احساسات شما را بیان می کند. دقت کنید که در هر گروه از جمله ها فقط باید یک جمله را انتخاب کنید. در ضمن، برای پاسخ دادن به سوال ها، حالت های خود را طی 2 هفته گذشته تا کنون در نظر بگیرید. دقت کنید در هیچ یک از موارد بیشتر از یک جمله انتخاب نکنید.

1.غمگینی

0-من احساس غمگینی نمی کنم.

1-خیلی اوقات احساس غمگینی می کنم.

2-همیشه دل غمگینم.

3-به قدری غمگین هستم که نمی توانم تحمل کنم.

2.بدبینی

0-نسبت به آینده بدبین نیستم.

1-بیشتر از گذشته، نسبت به آینده بدبین هستم.

2-انتظار ندارم اوضاع بر وفق مراد من باشد.

3-احساس می کنم امیدی به آینده نیست و اوضاع فقط بدتر می شود.

3.احساس شکست

0-احساس نمی کنم فردی شکست خورده ام.

1-بیش از آنچه که سزاوار بودم، شکست خورده ام.

2-وقتی به گذشته می نگرم، شکست های زیادی را می بینم.

3-احساس می کنم فرد کاملا شکست خورده ای هستم.

4.نارضایتی

0-به اندازه گذشته، از زندگی لذت می برم.

1-دیگر به اندازه گذشته، از زندگی لذت نمی برم.

2-از چیزهایی که در گذشته از آنها لذت می بردم، خیلی کم لذت می برم.

3-اصلا نمی توانم از چیزهایی که قبلا از آنها لذت می بردم، هیچ لذتی ببرم.

5.احساس گناه

0-احساس گناه خاصی ندارم.

1-در مورد خیلی از چیزهایی که انجام داده ام و یا باید انجام می دادم احساس گناه می کنم.

2-اغلب اوقات احساس گناه می کنم.

3-همواره احساس گناه می کنم.

6.انتظار تنبیه

0-احساس نمی کنم دارم تنبیه می شوم.

1-احساس می کنم ممکن است تنبیه شوم(اتفاق بدی برایم رخ بدهد).

2-احساس می کنم (تنبیه)مجازات می شوم یا مجازات خواهم شد.

3-احساس می کنم که دارم (تنبیه)مجازات می شوم.

7.دوست نداشتن خود

0-همان احساسی را در مورد خودم دارم که همیشه داشته ام.

1-اعتماد به نفس ام را از دست داده ام.

2-از خودم مایوس شده ام.

3-از خودم بدم می آید.

8.خود سرزنش

0-بیشتر از حد معمول، خود را مورد انتقاد و سرزنش قرار نمی دهم.

1-بیشتر از گذشته از خودم انتقاد می کنم.

2-درباره اشتباهاتم، از خودم انتقاد می کنم.

3-برای هر چیز بدی که اتفاق می افتد خود را سرزنش می کنم.

 

9.افکار خودکشی

0-اصلاً در فکر آن نیستم که به خودم آسیبی برسانم.

1-درباره این که به خودم آسیبی برسانم فکر می کنم، ولی این کار را نمی کنم.

2-دلم می خواهد خودم را بکشم.

3-اگر امکان داشت، خودم را می کشتم.

10.گریه کردن

0-بیشتر از گذشته گریه نمی کنم.

1-بیشتر از گذشته گریه می کنم.

2-به خاطر هر چیز کوچکی گریه می کنم.

3-دلم می خواهدگریه کنم، ولی نمی توانم.

11.بی قراری

0-بیشتر از حد معمول بی قرار و تحریک پذیر نیستم.

1-احساس می کنم بیشتر از حد معمول، بی قرار و تحریک پذیر شده ام. 2-به قدری بی قرار و ناراحت هستم که نمی توانم آرام بگیرم. 3-به قدری بی قرار و ناراحت هستم که باید دایما یا حرکت کنم یا به کاری مشغول باشم.

12.کناره گیری اجتماعی

0-علاقه ام را نسبت به مردم و فعالیت ها از دست نداده ام. 1-در مقایسه با قبل، کمتر به مردم و چیزها علاقه دارم. 2-بیشتر علاقه ام را نسبت به مردم و چیزها از دست داده ام. 3-علاقه مند شدن  به هر چیز برایم دشوار است.

13.بی تصمیمی

0-تقریباً به خوبی گذشته تصمیم گیری می کنم. 1-تصمیم گیری برایم دشوارتر از حد معمول است. 2-بیشتر از گذشته، در تصمیم گیری مشکل دارم. 3-در گرفتن هر نوع تصمیمی، مشکل دارم.  

 14.بی ارزشی

0-احساس می کنم آدم ارزشمندی هستم. 1- احساس نمی کنم به اندازه گذشته، ارزشمند و مفید هستم. 2-در مقایسه با دیگران، خود را کم ارزش تر می دانم. 3-بی نهایت احساس بی ارزشی می کنم.

15.از دست دادن انرژی

0-من به اندازۀ گذشته انرژی دارم. 1-نسبت به گذشته، انرژی ام کمتر شده است. 2-انرژی لازم برای انجام کارهای زیاد را ندارم. 3-انرژی انجام هیچ کاری را ندارم.

16.تغییر در الگوی خواب

0-در الگوی خوابم هیچ تغییری ایجاد نشده است. 1-الف-کمی بیشتر از حد معمول می خوابم. ب-تا حدودی کمتر از حد معمول می خوابم. 2-الف- خیلی بیشتر از حد معمول می خوابم. ب- خیلی کمتر از حد معمول می خوابم. 3-الف-بیشتر اوقات روز را می خوابم. ب-صبح ها یک تا دو ساعت زودتر بیدار می شوم و دیگر نمی توانم بخوابم.

17.تحریک پذیری

0-بیش از حد معمول تحریک پذیر نیستم. 1-بیش از حد معمول تحریک پذیر هستم. 2-خیلی بیش از حد معمول تحریک پذیر هستم. 3-همیشه تحریک پذیر هستم.

18.تغییر در اشتها

0-اشتهایم تغییری نکرده است. 1-الف-اشتهایم کمتر از حد معمول است. ب-اشتهایم بیشتر از حد معمول است. 2-الف-اشتهایم خیلی کمتر از حد معمول است. ب-اشتهایم خیلی بیشتر از حد معمول است. 3-الف- اصلاً اشتها ندارم  ب-همیشه میل زیادی به غذا خوردن دارم.

19.اشکال در تمرکز

0-تمرکزم به خوبی گذشته است. 1-نمی توانم به خوبی گذشته، تمرکز داشته باشم. 2-نمی توانم فکرم را روی موضوعی به مدت طولانی متمرکز کنم. 3-احساس می کنم، نمی توانم روی هیچ چیزی تمرکز کنم.

20.خستگی پذیری

0-بیش از حد معمول، خسته یا کسل نیستم. 1-بیش از حد معمول، خسته یا کسل می شوم. 2-به قدری خسته یا کسل هستم که نمی توانم کارهایی را که قبلاً انجام می دادم، انجام دهم. 3- به قدری خسته یا کسل هستم که نمی توانم اغلب کارهایی را که قبلاً انجام می دادم، انجام دهم.

21.کاهش علاقه جنسی

0-متوجه تغییر تازه ای در علاقه جنسی ام نشده ام. 1-کمتر از گذشته به امور جنسی علاقه دارم. 2-در حال حاضر خیلی کم به امور جنسی علاقه دارم. 3-علاقه جنسی ام را کاملاً از دست داده ام.

نمره گذاری: بعد از اجرای پرسش نامه اعدادی که مربوط به هر جملۀ انتخاب شده است را با هم جمع ببندید سپس با توجه به جدول زیر وضعیت خود را از لحاظ افسردگی بررسی کنید.

نمرات درجه افسردگی
13-0 افسردگی جزیی
19-4 افسردگی خفیف
28-20 افسردگی متوسط
63-29 افسردگی شدید

 

از درمان های رایج برای افسردگی: درمان های شناختی و رفتاری، هیپنوتراپی، هنر درمانی، ریلکسیشن

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۳۹۷